ФОНОВЕ ЗА МЕНЮ, ОБЕДНО МЕНЮ, ПРАЗНИЧНИ ОФЕРТИ. Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com или тел. 0878 18 12 42

ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ ДВУСТРАННИ фонове за меню на  ресторант - листи за разпечатване на меню
Цветен двустранен печат, хартия 130 г. хромолукс.
 Напечатаният черен текст е примерен.

Двустранните бланки са предназначени за намаляване разходите при отпечатване на менютата, като ползвате готови пълноцветни фонове и печатате само черен текст с обикновен принтер. В резултат получавате разпечатки с по-високо качество и на по-ниска цена, отколкото ако печатате директно цветни листи в копирен център или на собствен цветен принтер.
Избирайки вариант измежду готовите теми с дизайни, на практика получавате безплатен дизайн.

Цените за различни количества са дадени в таблицата вляво.
 Тук са дадени наличните дизайни за бланки за меню формат А4:


обедно меню, сватбено меню, готови менюта, меню за бар, рамки за менюта, рамки за покани, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, принтерна хартия, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант, листи за джобове на меню, кетъринг меню, дневно меню, стара хартия
Фонове А4 - Мраморна текстура (в наличност) - № 9121

меню за заведение, фонове, меню за ресторант, примерно меню, обедно меню, сватбено меню, готови менюта, бързи менюта, рамки за менюта, рамки за покани, меню за механа, евтини менюта, евтини покани, джобове за меню, кетъринг меню, дневно меню, ресторантски менюта
Фонове А4 - Класическа рамка (в наличност) - № 9101

джобове за менюта, фонове за покани, фонове за менюта, меню за ресторант шаблон, рамки за покани и менюта, готови евтини менюта, листи за меню, примерно меню, евтини покани, кетъринг меню, дневно меню, състарена стара хартия
Фонове А4 - Жълт пергамент с орнаменти (в наличност) - № 9102

фон за покана, фон за меню, примерно меню, готови менюта, меню на ресторант шаблон word, меню за механа, меню за бар, рамки за менюта, декоративна хартия пергамент, меню за заведение, принтерна хартия, принтерна хартия, меню за ресторант word, джобове за менюта, бланки за оферти, кетъринг меню, дневно меню, ресторантски менюта, състарена стара хартия

Фонове А4 и А5 - Стилна рамка (в наличност) - № 9103

лист меню, винен лист, фонове, готови менюта, бързи менюта, меню за ресторант word шаблон, меню за механа, меню за бар, рамки за менюта, рамки за покани, декоративна принтерна хартия, меню за заведение, меню за пицария, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Арка (в наличност) - № 9104

гланцирана хартия, хартиени подложки, примено меню, готови менюта, принтерна хартия, листи меню за кожени папки, кожени менюта, джобове за менюта, меню за пицария, хартия за менюта, принтерна хартия, меню за ресторант word, безплатен дизайн на меню, стара хартия
Фонове А4 - Маслини 1 (в наличност) - № 9105

меню за пицария, декоративна хартия, лист меню, винен лист, фонове, готови менюта, бързи менюта, меню шаблон, рамки за менюта и покани, декоративна принтерна хартия, меню за заведение, джобове за менюта, папки за меню, принтерна хартия, меню за ресторант word, ресторантски менюта, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Маслини 2 (в наличност) - № 9106

фон за покана, фон за меню, хартия за меню, обедно меню, готови менюта, продажба на меню, листи за кожени папки за меню на ресторант, бързи менюта, експресно меню, печат на меню, примерно меню, страници на меню, битови менюта, евтини менюта, меню за битов ресторант, меню за механа, меню за пицария, джобове за менюта, папки за меню
Фонове А4 - Старинен лист с орнаменти (в наличност) - № 9107
обедно меню, готови менюта, меню за механа, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант word, листи за меню, дневно меню, хартия за принтер А4, бързи менюта, джобове за меню, менюта за ресторанти word, стара хартия
Фонове А4 - Светла дървена текстура (в наличност) - № 9122

фон за покана, фон за меню, евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за кожена папка меню, меню за механа, меню за винарна, меню за битов ресторант, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, дизайн и предпечат, гланцирана хартия, подложки
Фонове А4 - Обгорена хартия (в наличност) - № 9108

евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за кожена папка меню, битови менюта, меню за механа, меню за винарна, безплатен дизайн на меню, предпечат
Фонове А4 - Механа (в наличност) - № 9109

готови менюта, кожени папки за меню с готови фонове, обедни менюта, примерно меню за ресторант, меню за напитки, меню за вино, бързи менюта, хартия, за принтер А4, шаблон за меню за ресторант word, безплатен дизайн за меню, състарена стара хартия, дизайн и предпечат, гланцирана хартия, подложки,
Фонове А4 - Коркови тапи (в наличност) - № 9110

готови менюта, меню с готови фонове, меню за кафене, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, фон за меню, шаблони за менюта, бързи менюта, хартия за принтер А4, дизайн и предпечат, меню за ресторант word
Фонове А4 - Кафе (в наличност) - № 9111

готови менюта, меню с готови фонове, меню за пица, менюта за ресторанти, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за менюта, фон за меню, шаблон за меню, бързи менюта, дизайн и предпечат меню пица
Фонове А4 - Пицария (в наличност) - № 9112

готови менюта, меню с готови фонове, меню за пица, менюта за ресторанти, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, фон за меню, шаблони за менюта, бланка за оферти, бързи менюта
Фонове А4 - Карта на Италия (в наличност) - № 9113

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, безплатен дизайн за меню, състарена стара хартия, дизайн и предпечат на менюта
Фонове А4 - Морска карта (в наличност) - № 9114

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, състарена стара хартия, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Компас и въже (в наличност) - № 9115

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, безплатен дизайн на меню, стара хартия, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Сандък и корабен рул (в наличност) - № 9116

евтини менюта, готови менюта, гланцирана хартия, подложки, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, безплатен дизайн за меню, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Раковина и звезди (в наличност) - № 9117

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, гланцирана хартия, подложки,менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за менюта, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, безплатен дизайн за меню, предпечат
Фонове А4 - Син морски фон с въже (в наличност) - № 9118

меню за китайски ресторант, японски ресторант, суши меню, гланцирана хартия, подложки,азиатски ресторант, меню за арабски ресторант, меню за индийски ресторант, меню за вегетариански ресторант, меню за средиземноморски ресторант, веган меню, евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за меню, хартия за менюта, дизайн на меню шаблони за менюта, бланки за менюта, примерно меню за ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта
Фонове А4 - Екзотични подправки (в наличност) - № 9119

обедно меню, готови менюта, меню за механа, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант, листи за меню, дневно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, печат на менюта,
Фонове А4 - Светъл фон с рамка (в наличност) - № 9120


Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СТОЯЩИ ДВУСТРАННИ ПОСТАВКИ ЗА МАСА A5, А4 
изработка по заявка - от дърво и изкуствена кожа.
http://mk-meniuta.blogspot.com/
Тези стойки са предназначени за:  
- ресторанти (обедно меню и нови предложения), 
- хотели (рецепция, бар, рум-сървис),  
- фирми (ценоразпис на услуги, актуални промоции).

 Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ:

Изработка на висококачествени кожени папки за ресторанти и хотели:
https://papki-menu.blogspot.bg/

Оригинални дървени корици за менюта, албуми, тефтери, каталози, поздравителни книги и др.

https://korici.blogspot.bg/

Черни дъски за промоции, тротоарни и стенни табели, декоративни фигури

https://menu-board.blogspot.bg/

http://www.mk-meniuta.blogspot.com/
 Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42